Syddansk Universitet

Fra journalistuddannelsen på Syddansk Universitet

“Vær forberedt til den perfekte tale
Ekspert i tale- og sangskrivning Lau Ishøj giver her gode råd til talen til konfirmationen, brylluppet eller fødselsdagen
Af Benjamin, 01.04.09 13:01

Forberedelsen:
En dårligt forberedt tale bliver altid en dårlig tale.
Især de mest såkaldte ”spontane” bemærkninger kræver ekstra grundig forberedelse.
Skriv talemanuskriptet i ”spalteform” (korte linjer er hurtigere at overskue – som vi kender det fra avisernes spalter).
Fremhæv ”nøgleord” og eventuelle citater i fed skrift eller i farver.
Inddel talen i relativt korte afsnit, men hold en naturlig rød tråd gennem hele talen.
Husk ”tommelfinger-regelen” (når du holder manuskriptet i hånden): Sæt altid tommelfingeren ud foran det næste punkt, du skal tale om (så bliver du ikke distraheret af uforudsete bemærkninger fra tilhørerne, som du måske føler dig tvungent til at besvare). Det er med andre ord din lille personlige ”sufflør-kasse” der dækker dig ind og sikrer, at du ikke springer for eksempel punkt 4 over – og fortsætter med punkt 5, – for så er punkt 4 tabt – og kan ikke hentes hjem med tilbagevirkende kraft.
Men det giver dig mental rygdækning og sikkerhed – og fjerner din nervøsitet, så du virker naturlig.
Disposition:
Præsenter dig, medmindre du ved, at alle i selskabet kender dig, men tal ellers ikke om dig selv.
Start med en sjov eller overraskende bemærkning – eventuelt en såkaldt ”oneliner”, der er relateret til hovedpersonen.
Tal i korte sætninger, brug humor og fortæl konkrete eksempler.
Et kort, velvalgt ”bevinget ord” af og til, der passer i sammenhængen, vækker altid moro – og det huskes.
Afslut altid med opfordring til en skål og et hurra for hovedpersonen
Attitude og kropssprog:
Hold jævnligt øjenkontakt til den, du holder talen for, men lad også ind imellem blikket glide rundt til alle gæsterne, så de føler, at de er inddraget.
Du skal tale HØJT (så du undgår de sædvanlige tilråb som: ”Tal højere”).
Tal ikke for hurtigt – og hold gerne små kunstpauser (ikke mindst før, du afleverer en humoristisk pointe).
Og så endelig – talens varighed:
Hold nogle ”prøvetaler” for dig selv, og gerne for en tilhører, du kender, – og husk at redigere talens varighed, så den holder sig indenfor de f.eks. maksimum fem minutter, du har besluttet dig for.
En festtale på mere end fem minutter, begynder som regel at irriterer tilhørerne.
Og så er der mindst to ting, du skal undgå:
Starten: Undlad at starte med fortærskede floskler som: ”Jeg er jo ikke den store taler” etc.
(det giver negative associationer i retning af: ”nå, så hold din kæft”).
Følelser: Undgå at blive rørt: (Indlev dig i rollen som skuespiller, der skal gennemføre talen professionelt)”.